Η ΥΔΡΕΜΑ ΒΑΛΤΕΧ IKE σχεδιάζει και κατασκευάζει συστήματα επεξεργασίας οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Αποτελέσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ

• Αυτόνομες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων COMPACT

• Αστικά λύματα

• Βιομηχανικά απόβλητα

• Κτηνοτροφικά απόβλητα

• Γεωργικά απόβλητα

Η ΥΔΡΕΜΑ ΒΑΛΤΕΧ IKE προσφέρει πρακτικές και οικονομικές λύσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

• Έλεγχος Ρύπανσης (Αέρας, Υγρά, Στερεά, Έδαφος)
• Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων
• Συλλογή και Επεξεργασία Λυμάτων
• Άρδευση
• Επεξεργασία Παροχής Νερού
• Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
• Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Αντιπλημμυρική Προστασία
• Έλεγχος Συλλογής Απορροών
• Σχεδίαση Λιμένων και Μαρινών
• Έλεγχος Διάβρωσης Ακτών
• Σχεδίαση Μικρών Φραγμάτων
• Σχεδίαση Μικρών Υδροηλεκτρικών Φραγμάτων
• Δομικά Σχέδια
• Ανάπτυξη Θερέτρων
• Διαχείριση Κατσκευών
• Ποιοτικός Έλεγχος
• Ποσοτικές Μετρήσεις
• Ανάλυση Αξίας (Γης, Κτιρίων)
• Διαιτησίες
• Χαρτογράφηση GIS, GPS