ΥΔΡΕΜΑ-ΒΑΛΤΕΧ I.K.E.
Ελικώνος 12
152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Αθήνα

Τηλ.: +(30) 210 683 9483-4
Φαξ : +(30) 210 683 9485

E-mail: info@hydrema.gr

E-mail: tmetaxatos@hydrema.gr